چه آزمایشگاههایی مجاز به انجام آزمایشات غربالگری دوران بارداری هستند

برطبق بخش نامه اداره مرجع سلامت وزارت بهداشت درمان فقط آزمایشگاههایی که دستگاه ECL(الکترو کمی لومینسانس) دارند مجاز به انجام آزمایشات غربالگری بارداری هستند وروشهای دستی بدلیل خطای زیاد ممنوع…
بیش تر بخوانید
فهرست